Welkom bij Terra Archeologie

Sinds oktober 2010 is Terra archeologie met name actief op het gebied van beleidsondersteuning in de Archeologie. Ik beoordeel namens een aantal gemeenten de archeologische rapporten, adviseer deze gemeenten over de archeologie en probeer daarbij zowel de archeologie als de wensen van de gemeente in het oog te houden. Samen met een actieve club vrijwilligers zetten we de archeologie op een positieve wijze in het daglicht.

picto's_BA_150px

De adviseur achter Terra- Archeologie is een ervaren beleidsarcheoloog die de knelpunten en problemen met betrekking tot de gemeentelijke Archeologische Monumentenzorg goed kent en herkent.

picto's_VW_150px

Archeologie is sinds de invoering van de WAMZ onderdeel van de gemeentelijke RO geworden, hierdoor is de ontwikkeling van een gemeentelijk Beleid op de Archeologie onvermijdelijk.

picto's_PR_150px

Bij het organiseren van grootschalige en middelgrote archeologische projecten zoals bijvoorbeeld de inrichting van een natuurgebied van 100 hectare of de aanleg van een fietsroute, komt tegenwoordig een hoop kijken.