Veldwerk

Veldwerk

Archeologie is sinds de invoering van de WAMZ onderdeel van de gemeentelijke RO geworden, hierdoor is de ontwikkeling van een gemeentelijk Beleid op de Archeologie onvermijdelijk. Door heldere beleidsregels te formuleren kunnen de normen voor archeologische onderzoeksverplichtingen naar burgers worden vastgelegd.

Een helder beleid is nodig om tot een goede implementatie en afstemming binnen de ambtelijke organisatie te komen.

Gemeente zijn door de WAMZ bevoegd gezag aangaande Archeologie. De wet impliceert verder dat de gemeente hiervoor de kennis in huis moet halen. De meeste gemeente hebben hiervoor echter geen structureel geld beschikbaar, en leggen deze taak neer bij een van de ambtenaren.

Terra Archeologie kan ondersteuning bieden aan diegenen binnen de ambtelijke organisatie die belast zijn met Archeologie. U kan zit op structurele basis of ad hoc doen.

Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te overleggen.