Projecten

Project Management

Bij het organiseren van grootschalige en middelgrote archeologische projecten zoals bijvoorbeeld de inrichting van een natuurgebied van 100 hectare of de aanleg van een fietsroute, komt tegenwoordig een hoop kijken. Planning en voortgang van het project zijn zaken die voor u als initiatiefnemer van wezenlijk belang zijn. Een project mag als het even kan niet onnodige vertraging opleveren, ook niet als het archeologie betreft.
Wanneer archeologie een rol dreigt te gaan spelen binnen een door u geïnitieerd project, is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen en het onderdeel archeologie in handen te geven van een ervaren projectmanager. De projectmanager archeologie regelt voor u het gehele traject van voorbereiding, uitvoering, uitwerking, controle en nazorg. Dit heeft als voordeel dat u zich kunt concentreren op de hoofdlijnen terwijl een specialist zich bezig houdt met de details.

Terra archeologie kan vanwege slimme samenwerkingsverbanden met opgravende bedrijven, alle onderdelen van het archeologisch onderzoek aanbieden.

Terra Archeologie heeft met een aantal partijen afspraken gemaakt over het in eigen beheer ook vooronderzoek, dmv van boringen of radar laten uitvoeren. Verder zijn we ook in staat om proefsleuven of opgravingen te verzorgen, alsmede begeleidingen.