Diensten

picto's_BA_150px

De adviseur achter Terra Archeologie is een ervaren beleidsarcheoloog die de knelpunten en problemen met betrekking tot de gemeentelijke Archeologische Monumentenzorg goed kent en herkent.

picto's_VW_150px

Terra Archeologie heeft¬†geen eigen opgravingsvergunning en zoekt in de regel een partij die past bij het soort “klus’. Door samen te werken met andere bedrijven ben je sterker en flexibeler.

picto's_PR_150px

Bij het organiseren van grootschalige en middelgrote archeologische projecten zoals bijvoorbeeld de her- inrichting van de dijkzone lang de Lek, is het van belang dat de verschillende partijen elkaar begrijpen en verstaan. Terra Archeologie helpt bij het zoeken naar pragmatische oplossingen voor de uitdagingen bij dit soort werken.