Beleidsadvies

Beleidsadvies

De adviseur achter Terra- Archeologie is een ervaren beleidsarcheoloog die de knelpunten en problemen met betrekking tot de gemeentelijke Archeologische Monumentenzorg goed kent en herkent.

Terra Archeologie biedt dan ook ondersteuning bij het beoordelen van archeologische rapportages, het opstellen van selectie adviezen en het maken van weloverwogen keuzes in de archeologie.

Gemeenten worstelen nog al eens met de dilemma’s rond om nut en noodzaak van de archeologie. Waarbij de vraag vaak is of het allemaal niet wat minder kan. Terra-Archeologie kan vanwege haar samenwerking met diverse ander partners andere oplossingen aanreiken. Juist omdat we de gecombineerde ervaring van specialisten hebben.  Hierdoor kan onderzoek beter en vaak ook goedkoper.

Ik ben de vaste adviseur namens de volgende gemeenten:
–    Gemeente Leerdam
–    Gemeente Giessenlanden
–    Gemeente Neder Betuwe (project Medel)
–    Gemeente Binnenmaas